Inversor Schneider XW+ 8.5 kW 230V 48V

SKU: 00981